Stikkord: arbeid

  • Samora høst 2012: En ikke så likestilt gruppe

    Samora høst 2012: En ikke så likestilt gruppe

    For Samora skrev jeg en reportasje om hvorfor kvinner med minoritetsbakgrunn fremdeles faller utenfor i arbeidslivet. Jeg dro blant annet innom Røde Kors’ kvinnesenter Stella, som samler kompetanse om arbeidslivsdeltakelse, og intervjuet sosialantropolog og ungdomsskolelærer Trond Gjellum om årsaker til at mange kvinner faller fra. Hele reportasjen kan leses i tidsskriftet.